DE BAGAVAD GITA.
De Vedische beschaving, waarin het Hindoeïsme geworteld is, is één,  der oudste beschavingen. Het is de cultuur dewelke gebaseerd is op de Heilige boeken van India; de Veda’s.  In deze boeken staat vermeld dat het Vaisnavisme zo oud is als de mensheid zelf. Deze kennis werd te boek gesteld ongeveer een 5000 jaar geleden in het Sanskriet door Srila Vyasadeva in het begin van het Kali tijdperk. Vyasadeva verdeelde de oorspronkelijke Vedische kennis over vier boeken. Hij is ook auteur van de Upanisads, het Mahabharata en nog andere werken. Het bekendste boek van de Veda’s is de Bhagavad Gita, wat een onderdeel is van het Mahabharata. De Bhagavad Gita bestaat uit 700 verzen en is een gesprek tussen Lord Krishna en Arjuna. Het handelt over dharma (plicht), het juist handelen, respect en overgave aan God. Ze leidt ons weg uit de wereldse illusie naar de spirituele werkelijkheid.
Wie: Mireille Dubois
Wanneer: 31 januari om 19.30
Prijs: 5 €