Aarderitueel met DIEGO BARRANECHEA , Shamaan, afkomstig van Peru en onderlegd in de Quechua tradities.
Hij is dus al 15 jaar in de leer van de Shipibo traditie, van de medicijnmannen van de Amazones.
Zelf woont hij in de Andes van Peru, en is dus ook onderlegd in de Quechua tradities.
Zijn connectie met de voorouders en het medicijn is heel sterk.
Hij heeft Reiki en Chinese geneeskunde gestudeerd die hij toepast in zijn inzicht van heling.
Diego zingt heel mooie liederen die vanuit het hart gezongen zijn, hij is een integere liefdevolle man die zijn kracht heel subtiel meedraagt.

Op zondag 10 september geeft hij een Shamanistische Zangsessies en een Moeder Aarde Offering.
De Shamanistische Zangsessies gaat over het openen van liederen om genezende spirits op te roepen zodat hun diensten kunnen gechanneld worden doorheen de liederen, zodat heling en zuivering kunnen ontvangen worden doorheen die innerlijke openingen.
Moeder Aarde offering: Het is een proces waarbij de gebeden en liederen verhoogd worden door het creëren van een fysieke offering, door dewelke de cirkel kan bijdragen met hun eigen gebeden en liederen.
Dit alles is in het voedende aspect, en vragend aan Moeder aarde voor heling en zegening.
Dit is een Andes offering aan Panchamama. Iedereen komt hierbij aan het woord, en deelt hun ervaringen terwijl zij tobacco delen en zij hun gebeden doen. 
Ondertussen maakt de shaman een offering klaar met verschillende onderdelen van het eten en bloemen en gebeden, en dit wordt dan verbrand of begraven.
Hierbij wordt dan een mandala gecreëerd met bloemen en bladeren, eten en medicines (tobacco, incence, etc), die voor moeder Aarde zijn om haar te voeden.
Wanneer: zondag 10 september om 14-+-17.30 uur
Wie: Sjamaan DIEGO BARRANECHEA
Prijs: 40 €