Magische zangcirkel met mantra’s, ceremoniële liederen, ….
Het mag weer is magisch wezen, het samen zingen! 

In een cirkel zingen we bekende en minder bekende spirituele liederen uit de 4 windstreken: mantra’s en bhajans, ceremoniële liederen, medecine & rainbow songs … met mooie melodieën en soms opzwepende ritmes, en altijd met een diepere betekenis. Zo eren we onszelf en mekaar, het leven, de natuur, Great Spirit…

Het samen zingen komt op de eerste plaats, je eigen en mekaars stem horen samen klinken geeft inderdaad energie. Daarom gaat het altijd eerst over het herhalen van steeds dezelfde woorden met dezelfde melodie. Als dit eenmaal erin zit, hebben we een thema waarop dan vanzelf variatie ontstaat. Ieders eigen klankkleur wordt hoorbaar, we ervaren eenheid in verscheidenheid.

Zo kan de energie stijgen en ons allen vervullen. Als het lied dan afgelopen is, zoemt de energie verder in de stilte. Tot er weer een lied begint….

De zangcirkels zijn laagdrempelig: je hoeft niets te kunnen, iedereen kan zingen! De liederen zijn eenvoudig en er zijn tekstboekjes voorhanden. Je eigen instrument meebrengen is welkom!
Wie: Conny Vercaigne
Wanneer: woensdag 5 december om 19.30
Prijs: 15 €