The way of the Inca: reconnecting the body through ancient wisdom.

Eenvoudige technieken uit de energetische traditie van de Q’ero Andespriesters (directe nakomelingen van de Inca’s) om te ontladen, op te laden en te verbinden met de andere, onze omgeving, de Aarde, de Kosmos en in het bijzonder met het Zelf; om energie in beweging te krijgen middels onze intentie en verbeelding. Het gaat om vaardigheden die goed te gebruiken zijn in ons dagelijks leven.
Verbinding is essentieel in deze workshop, en zodoende ook de integratie van de diverse technieken en het gebruik ervan in onze huidige samenleving. 
Deze Andestraditie is niet bepaald een spiritueel geloof, maar eerder een systeem om je perceptie te vergroten. Méér waarnemen betekent immers een bewuster leven leiden voorbij je zintuigen, het betekent percipiëren wat ons kan ondersteunen.
Aan de hand van visualisaties, energetische oefeningen en interactie trachten we vanuit onze plaats in de kosmos en ontmoetingen tussen mensen en de elementen, een bron te scheppen van individuele en gezamenlijke groei.
Essentiele elementen van deze workshop zijn dus:
Verbinding
We hechten veel belang aan de link tussen onze leefwereld in ‘het Westen’ en de spirituele wijsheid van de Andes, aan de integratie tussen beide en andere tradities.
Ze kennen namelijk allemaal eenzelfde oorsprong.
Beweging en lichaamsgerichte werkwijze
We exploreren met het holistisch lichaam en gaan ermee vanuit overlevering, perceptie en ervaring een bewustere verbinding aan.
Praktijkgericht
Deze Andestraditie is niet bepaald een spiritueel geloof, maar eerder een systeem om je perceptie te vergroten. Méér waarnemen betekent immers een bewuster leven leiden voorbij je zintuigen, het betekent percipiëren wat ons kan ondersteunen.
Wanneer: zaterdag 23 feburari van  9.30u tot 17u,
Prijs: 68  € koffie, thee, versnaperingen... inclu,  lunch zelf mee te brengen
Wie: Miguel Beretta