Liefdevolle boodschappen vanuit de Spirituele Wereld.

Als iemand komt te overlijden, blijven de nabestaanden dikwijls verweesd achter. Na een tijdje word je dan ook nog eens verondersteld het verwerkt te hebben, dikwijls louter en alleen omdat de omgeving niet weet hoe ze met verdriet om moeten gaan. De dood wordt verbannen naar de periferie van de samenleving. Voor Robert en Martine is de dood alleen maar een bocht in de weg naar de eeuwigheid en leeft de ziel verder. Onze geliefden zijn vaak nog dichter bij dan onze eigen ademhaling...

Veel mensen voelen zelf wel eens de aanwezigheid van iemand uit de Spirituele Wereld, maar twijfelen er dan aan of deze gevoelens juist zijn en of de tekens die ze krijgen niet aan het toeval zijn toe te schrijven. Tijdens een demonstratie vertellen Martine en Robert we wie er bij u is vanuit de Spirituele Wereld, waardoor u de bevestiging krijgt dat u gevoel juist zit. Dat uw geliefden, die weliswaar hun fysieke lichaam hebben afgelegd, noch altijd bij u zijn; Zonder pijn en verdriet 
De bedoeling is dat we u iets aanreiken waarmee u verder kunt in het dagelijks leven.
Het zijn avonden waarop de liefdevolle energie van de Spirituele Wereld bijna tastbaar is.


Wie:  Robert Cash en Martine Debaeke 
Prijs: 20 € + vrije bijdrage dranken
Wanneer: maandag 8 januari om 19 uur
Wens je graag een persoonlijk consult (50€) op die dag, dan kan dat ‘voor’ de lezing. Neem contact op om concreet uur af te spreken. Dank.