DROMEN, DE KONINKLIJKE WEG VAN HET ONBEWUSTE
Dromen spelen een grote rol in ons leven. Onbewust worden via de dromen onverwerkte zaken uit de werkelijkheid van alledag geheel of gedeeltelijk verwerkt. Door bewust met je dromen om te gaan, ga je naar een dieper niveau waarop je kan ontdekken wie je werkelijk bent, zodat je ook actief aan de slag kunt gaan en daardoor bewust meewerkt aan je eigen ontwikkeling.
In deze lezing bekijken we: - de slaap met zijn verschillende fases
- hoe je je dromen beter kunt onthouden
- het belang van de dromen doorheen de geschiedenis
- de symbolen en hun betekenis
- kleuren in de dromen
- hoe omgaan met nachtmerries?
Verder is er nog ruimte om allerlei vragen te stellen rond dromen.
Wanneer:  7 februari om 19u30.
Begeleiding: Annie Moeyaert, psychotherapeute.
Prijs: 20 €

Cursus: werken met dromen.
Elke droom heeft een boodschap voor ons vanuit ons onderbewuste. Dromen brengen juist deze boodschap die we aankunnen, die we kunnen bevatten en begrijpen en die ons zo nieuwe inzichten brengt. Het leren verstaan van je eigen dromen kan een grote steun zijn in je leven.
Jung, die één van de grootste mannen is in de geschiedenis, die het werken met dromen weer op de voorgrond bracht, zegt: “Het onderbewuste lanceert een droom om ons wakker te maken.” Dit wakker maken gaat over een bepaald aspect in ons leven of over een persoonlijke opvatting.
Een greep uit de cursus: - hoe kunnen we onze dromen beter herinneren?
- nachtmerries, hoe geraken we ervan af?
- de verschillende soorten dromen: - persona
- schaduw
- animus, anima
- dromen van wijsheid
Doorheen de cursus leren we de taal van de dromen beter verstaan met hun symboliek en kleuren.
In de groep krijg je de gelegenheid om aan je eigen dromen te werken. Voorwaarde is dat de deelnemers het eigen proces als leidraad nemen en daarover met elkaar willen delen.
Er wordt gewerkt met werkvormen uit de psychosynthese, Gestalt en Jungiaanse school.
Begeleiding: Annie Moeyaert, psychotherapeute
Wanneer? 7  woe. 21/02, 7/03 en 21/03, 18/04, 2/05, 16/05 en 30/05  2018 om 19.30
Prijs: reeks van 7 lessen: 140 € of 25 € per losse les
Inschrijving bij Lut Vercoullie via vercouilliel@hotmail.com of tel. 0474/748704

Liefdevolle boodschappen vanuit de Spirituele Wereld.

Als iemand komt te overlijden, blijven de nabestaanden dikwijls verweesd achter. Na een tijdje word je dan ook nog eens verondersteld het verwerkt te hebben, dikwijls louter en alleen omdat de omgeving niet weet hoe ze met verdriet om moeten gaan. De dood wordt verbannen naar de periferie van de samenleving. Voor Robert en Martine is de dood alleen maar een bocht in de weg naar de eeuwigheid en leeft de ziel verder. Onze geliefden zijn vaak nog dichter bij dan onze eigen ademhaling...

Veel mensen voelen zelf wel eens de aanwezigheid van iemand uit de Spirituele Wereld, maar twijfelen er dan aan of deze gevoelens juist zijn en of de tekens die ze krijgen niet aan het toeval zijn toe te schrijven. Tijdens een demonstratie vertellen Martine en Robert we wie er bij u is vanuit de Spirituele Wereld, waardoor u de bevestiging krijgt dat u gevoel juist zit. Dat uw geliefden, die weliswaar hun fysieke lichaam hebben afgelegd, noch altijd bij u zijn; Zonder pijn en verdriet 
De bedoeling is dat we u iets aanreiken waarmee u verder kunt in het dagelijks leven.
Het zijn avonden waarop de liefdevolle energie van de Spirituele Wereld bijna tastbaar is.


Wie:  Robert Cash en Martine Debaeke 
Prijs: 20 € + vrije bijdrage dranken
Wanneer: maandag 8 januari om 19 uur
Liefdevolle boodschappen vanuit de Spirituele Wereld.

Als iemand komt te overlijden, blijven de nabestaanden dikwijls verweesd achter. Na een tijdje word je dan ook nog eens verondersteld het verwerkt te hebben, dikwijls louter en alleen omdat de omgeving niet weet hoe ze met verdriet om moeten gaan. De dood wordt verbannen naar de periferie van de samenleving. Voor Robert en Martine is de dood alleen maar een bocht in de weg naar de eeuwigheid en leeft de ziel verder. Onze geliefden zijn vaak nog dichter bij dan onze eigen ademhaling...

Veel mensen voelen zelf wel eens de aanwezigheid van iemand uit de Spirituele Wereld, maar twijfelen er dan aan of deze gevoelens juist zijn en of de tekens die ze krijgen niet aan het toeval zijn toe te schrijven. Tijdens een demonstratie vertellen Martine en Robert we wie er bij u is vanuit de Spirituele Wereld, waardoor u de bevestiging krijgt dat u gevoel juist zit. Dat uw geliefden, die weliswaar hun fysieke lichaam hebben afgelegd, noch altijd bij u zijn; Zonder pijn en verdriet 
De bedoeling is dat we u iets aanreiken waarmee u verder kunt in het dagelijks leven.
Het zijn avonden waarop de liefdevolle energie van de Spirituele Wereld bijna tastbaar is.


Wie:  Robert Cash en Martine Debaeke 
Prijs: 20 € + vrije bijdrage dranken
Wanneer: maandag 8 januari om 19 uur