TOUCH OF WOMEN
Vanuit mijn levenservaring en het jarenlange werk met de mensen, mijn zusters en mezelf verbind ik heel graag het vrouwencirkel gegeven met de Touch, jezelf aanraken en aangeraakt worden. Het leven toonde me meermaals hoe intens elk gebeuren op je inwerkt, iedere seconde van de dag dat je jezelf opent en leven opneemt. Iedere aanraking en vorm van bewust opnemen en openen naar het leven toe, is soms te veel om dragen. Door wat we ervaren hebben in het verleden, worden we gevormd, muren worden opgetrokken en overgevoeligheid wordt ingedijkt, ontweken of weggestopt onder een laag aarde, naarmate we wel of niet durven omgaan met deze themas bepaalt ook weer onze verder openen naar groei en bewustzijn. Van kindsaf hebben we die gevoelige themas bij ons, en geleerd ons te beschermen of verdedigen, voor sommigen betekent het kracht opbouwend voor anderen zwakte. Het zit ons allemaal in ons hoofd.
Bij deze nodig ik jullie uit om al wat je kende even thuis te laten, en samen te komen in aanwezigheid, te ZIJN wie je bent. Voel je deze roep om meer ruimte te maken in en voor jezelf?
Laten wij, vrouwen, dan samenkomen om deze ruimte te scheppen waarin voelbaar is dat dat wat leeft in ons, mag “zijn” zonder oordeel. Elkaar zien, voelen, horen, elkaar beleven vanuit een dieper verlangen naar authenticiteit. Door samen te komen, te “zijn” kiezen we voor verbinding met al die delen in onszelf. Laat de zachte kracht ontwaken in het samen vrouw zijn !!! Elke vrouw heeft haar 'weten', ervaringen, gevoelens, wijsheid en inzichten. Deze cirkels zijn een plek waar we kunnen uitwisselen en voelen, dit om de grote wereld waarin we leven beter te kunnen invoelen, relativeren en verzachten.
Het is onze tijd, onze ruimte om liefdevol gekoesterd te worden door deze heilige momenten samen. Een ruimte voor stilte, maar ook een ruimte voor levendige gesprekken over...datgene wat nodig is in het moment. Wat er gedeeld wordt is heilig binnen deze cirkel en er wordt zonder oordeel geluisterd naar mekaar. Verder is er ook ruimte voor een persoonlijk en of groepsbehandeling, voor en door mekaar. Samen laten we spontaan datgene, wat nodig is voor de groep en de wereld, ontstaan. HEB VERTROUWEN
Deze organische workshop zal het totaalbeeld aanraken van je gehele wezen op een zeer subtiele en soms ook zeer directe wijze. De zorgvuldig uitgekozen oefeningen, muziek, gezangen enz, doelen op het wakker maken van de bewuste en onbewuste patronen, aanwezig in het lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele veld. Het zal ons meer vertellen over de richting die we aan het uitgaan zijn en of dit al dan niet nog verdere aandacht vergt. Hoe sta jij erbij op dit moment in je leven?
Juanita zal al haar persoonlijke levenservaringen ten dienste stellen en samen met jullie, levensenergie doen 'VOELEN'. Er kan gezongen worden, gedanst, massages gegeven worden, kortom: Mekaar ondersteunen,ontmoeten en vooral jezelf ontmoeten door meer voeling te krijgen met je eigen lichaam. Jezelf meer ruimte geven waardoor je ook anderen de ruimte kunt laten.
De geboorte van jouw persoonlijke levenschoreografie doorheen de dans, het delen, je aanwezigheid toont je ruwe verhaal in zijn essentie. Deze levensdans die puur en instinctief naar voor komt zal je geest meenemen naar de grenzen van je emoties, zodat je deze makkelijker zal kunnen uiten
doorheen het lichaam in de beweging. Het ademen binnen deze bewegingen zal de transformerende factor zijn, daar het je in contact brengt met je innerlijke melodie. Het is een ontmoeting die je hele wezen raakt, je verbindt met jouw Hemel en Aarde, samen met ons, de ander en de wereld om je heen.
Heb je goesting om jezelf op de voorgrond te zetten, dan vormt deze cirkel een het ideale platform en bedding, om de stoere maskers even op zij te zetten en zo tot diepgaande uitwisselingen te komen. Deze krachtcirkels zullen de herinnering doen 'ontwaken' over datgene wat wij vrouwen eens allemaal deelden in ons liefdevol en veilig samenzijn.
Van harte welkom om de essentie van jouw wezen in je hart te sluiten.
Wat kan je verwachten :
- Een algehele betere doorstroming en gewaarwording in, van en rondom je lichaam
- Meer ruimte om jezelf te ervaren en te laten zijn wat er is
- Omarming van jezelf in zachtheid
- Acceptatie wat nodig is voor jou in het moment
- Tools voor zelfexpressie en zelfgenezing
- Zelflliefde en vandaaruit verbinding naar de anderen toe
Wat breng je mee ?
-Je stralende Zelf : )
- iets warms mocht je snel afkoelen tijdens de soundhealing of massages
-een bloem
Je kan voorafgaand aan deze groepsessie ook een individuele sessie boeken bij Juanita
Juanita Pyl
Levensdanseres, singersongwriter, erkend masseur en opgeleid in verschillende dans- en bewegingstechnieken. Ervaren in de Vijf elementenleer, natuurvoeding, en voetreflexologie (relaxatie) en Tao Yin Yoga. Ingewijd in de traditie van de Queros en sjamanistische zang.
Mede oprichtster van The White Arrow, facilitator van cacao ceremonies, vrouwencirkels, zang- en dans- en drumcirkels, Touch, Begeleider Bodywork bij de paarden en de Bio Kaballah.
Co operator van Shaman Horses Medicine VZW .
"Na mijn opleiding en vele initiaties bij sjamane Ema'a drolma Mata, als medicijnvrouw veranderde mijn hele wezen. Geraakt door mijn eigen levensreis als vrouw, moeder, vriend,… neem ik je graag mee in het moment en vergezel jou doorheen deze transformatie (kantelmomenten) in zachtheid naar zelfliefde, opdat dit ontwaken je lichaam, geest en ziel blijvend connecteert “ My body is My temple.
Wie: Juanita Pyl
Wanneer: woensdag 12 september om 14-17 uur.
Prijs: 25 €
Ten laatste 2 dagen op voorhand te reserveren.