ER IS IETS VEEL GROTERS GAANDE
Je ziet het niet op het nieuws.
Ze vertellen je niet dat het er is,
maar er is iets veel groters gaande
dan alles waarmee ze je bewustzijn
proberen bezig te houden.
De dragende kracht onder alles
wat deze oude aarde bij elkaar
houdt is bezig weg te vallen.
Mensen geloven niet meer
in het oude verhaal en het
paradigma dat zoveel
onderdrukkende
systemen heeft
gecreëerd.
Het stort in elkaar.
En ze weten het.
Ze weten dat mensen
zich niet meer laten
behandelen als dienaren
van een systeem.
Ze weten dat mensen
niet langer bereid zijn
hun waardigheid en
integriteit weg te
schenken aan hen
die zich aan de top
van de piramide
hebben geplaatst.
Ze weten dat de tijd
van angst en verdeeldheid
voorbij is. En juist daarom
is er nog zoveel dwang en
controle.
Maar mensen zijn zich aan
het bevrijden. Ze hebben
gekeken naar hun handen
en gezien dat ze veel
mooiere dingen kunnen
bouwen.
Ze hebben naar de
aarde gekeken en
verlangen naar
harmonie.
Ze hebben gezien dat
zij de kosmos zelf zijn.
Dat ze voor niemand
onderdoen.
Ze hebben in hun binnenste
een visioen gezien van een
nieuwe wereld die de oude
zal vervangen, een wereld
die voor velen al de realiteit is
en die zich steeds meer naar
de voorgrond zal dringen.
Ze hebben begrepen dat zij
hier nu zijn om een nieuwe
wereld te creëren, een wereld
vol kleuren en muziek die
de ogen doet schitteren.
We zullen getuige zijn van
de grote veranderingen.
De wereld die ontstaat zal
in niets lijken op de wereld
die we kennen. Het leven
zal weer stromen zoals een
bron haar natuurlijke loop
neemt.
Het hart van de mens zal
weer de plaats zijn waar het
universum samenstroomt en
zich verdeelt in duizenden
stroompjes, die allemaal
blinken in hetzelfde zonlicht.
De nieuwe aarde zal
een tintelende stroom zijn.
En jij zult in die stroom staan.
© Simom Slijkhuis
‘Het visioen van de nieuwe aarde’
https://simonslijkhuis.wordpress.com