DE NIEUWE AARDE
De kinderen van de aarde verzamelen zich
De kinderen van de aarde verzamelen zich
komen van overal bijeen
vanuit het noorden en het zuiden
vanuit het westen en het oosten
om zich te scharen rondom het hart der aarde.
Vanuit het noorden brengen ze de kruik van levend water
vanuit het zuiden de oogst van een nieuwe tijd
vanuit het westen de boog van inzicht
vanuit het oosten de graal van liefde.
*
Zie, de condor en de adelaar
vliegen al samen door de ruimte.
Met iedere vleugelslag
zullen de mistige wegen vol gif aan de hemel
straks vernietigd worden
en de antennes van macht van de valse Haarp
zullen gebroken worden door de kracht van de geest.
Hoor, de kinderen van de aarde
slaan luid de trom van waarheid
en al verschijnen er nog
donkere wolken aan het firmament,
licht en liefde zullen de boeien eens verbreken
en de ware mens zal herboren worden
uit het vlies van liefde
met vleugels vol van licht.
*
De kinderen van de aarde
zijn niet meer tegen te houden.
Ze ontsteken fakkels van licht
staan schouder aan schouder
en zaaien overal
zaad van waarheid, vrede, licht en liefde,
van mededogen en verantwoordelijkheid,
van moed en wijsheid.
*
Ze verscheuren waan en leugen
laten liefde stromen als een bron
nodigen iedereen uit
zich te voegen in hun rijen
sporen aan om vrees en scepsis te overwinnen
om voor elkaar en al wat leeft op te komen
en te luisteren naar de hartslag van het leven,
de grondtoon van het bestaan,
het eeuwig Aum en Amen
het Abwoon en Atum aller tijden.
*
De kinderen van de aarde roepen op
zich te verenigen in kracht
slavenketens te verbreken
en het hoofd niet langer te buigen
voor de corrupte macht in deze wereld.
De wind der waarheid is opgestoken
en zal pas liggen gaan
wanneer hoeksteen en topsteen
van de piramide van leugens en geweld
verbrijzeld zijn.
*
De kinderen van de aarde roepen op
de spiegel van waan te verbrijzelen
met de hamer van inzicht,
het lange lijden van eeuwen te beëindigen
door de ploeg der genezing
in beweging te brengen
in akkers van ziektes en angst.
Ze zijn het lijden moe,
de oorlogen, het geweld, de armoede, de hongersnood.
*
De kinderen van de aarde
maken zich sterk voor de waarheid.
Hun voeten worden door de aarde gedragen
hun harten kloppen als één hart
hun hoofden reiken tot het verste licht der sterren.
Ze wijken niet meer.
Ze staan niet meer toe
dat de tempel van het leven geschonden wordt.
Ze staan niet meer toe
dat het lichaam der aarde vergiftigd wordt,
het water des levens wordt ontheiligd,
de aarde verbrand wordt door vuur van hebzucht,
de lucht vervuild wordt door adem van zelfzucht,
het vuur van liefde verslonden wordt
door vlammen van onblusbare verlangens.
*
De kinderen van de aarde zijn wakker geworden.
In alle landen en windstreken
voegen ze zich nu bijeen
spreken vanuit hun hart
en zeggen onomwonden
dat vrijheid geen grenzen kent,
geen paspoorten, camera’s of chips,
geen databanken of satellieten die spioneren,
dat vrijheid geen vader- of moederland heeft,
want ons allen is heel de aarde geschonken
en ieders geboorterecht is vrijheid, liefde, geluk,
niet slavernij, onderdrukking, uitbuiting.
*
Zoals valleien vol bloemen
de hoogten van bergen bejubelen,
één druppel water de hele oceaan in zich draagt,
één korrel graan de hele oogst bevat,
zo zullen de kinderen der aarde
het zaad van hemel én aarde
in hun geest verenigen
en een revolutie teweegbrengen
die nimmer nog beschreven is
in de geschiedenisboeken van de machtigen der aarde.
*
De kinderen van de aarde zullen niet wijken
nu de eindstrijd begonnen is.
Hun wapenkleed is de waarheid
hun zwaard de geest
hun wapen is trouw
aan de heiligheid van het leven
waarbij hun schild de duisternis weert.
*
Zij hebben de macht van de wereld niet nodig
geen politieke partij die de mens negeert
geen godsdienst die de mens bedriegt
geen bank die zijn broeders en zusters besteelt
geen macht die diepe sporen van bedrog achterlaat.
De kinderen van de aarde zullen
de onwaardige paspoorten der scheiding verscheuren
de loerende camera’s van controle uitschakelen
de databanken die hun gegevens opslaan neutraliseren
want met hen is de kracht van de geest,
de geest die iedereen uitnodigt zich te voegen
in de gelederen van vrijheid.
*
De kinderen van de aarde kennen geen haat.
Ze nodigen hen die misleid zijn door het boze uit
zich in te keren
en zich te voegen in het licht.
Geen klimaat van angst zal hen kunnen regeren
slagregens van leugen en laster zullen hen niet breken.
Gesteund door de adem van waarheid,
de kracht van de geest
en oudere broeders en zusters van andere sterrenstelsels
zullen ze voortgaan op de ingeslagen weg
totdat de dageraad van vrede is aangebroken.
*
Gidsen, engelenkrachten, wachters van licht en liefde,
zij allen staan reeds in slaglinies gereed,
een leger zonder wapens, een leger zonder haat,