Live Kirtan en Om Chanting.
De naam Kirtan komt uit de Indiase/Hinduïstiese traditie.  Het betekent het zingen van “de Naam”, gezamenlijk met een groep mensen. In Kirtan gaat het om het herhalend zingen van de verschillende benamingen van de diverse Indiase Goden (die uiteindelijk allemaal weer 1 zijn). Deze Namen staan de voor verschillende aspecten en vormen waarin het Ene, de Bron, de Stilte, het Onbenoembare zich uitdrukt. Kirtan is een Yoga van devotie en overgave, de weg van het Hart.
“Kirtanyoga” is het verbinden van het uiterlijke zingen met de innerlijke Stilte / Ruimte. Daardoor kun je naar binnen keren zonder dat er nog “gedacht” wordt (meditatie). Je kunt dan in contact komen met het Ene, de Bron, het Onbenoembare.
We have a special guest joining , a professional Indian musician and teacher , Sattar Kahn who will lead us into the practice of singing from the heart ,
all welcome!!!
Wanneer: zondag 6 januari om 14.30
Prijs: 12 € (dranken inclu)
Wie: Sattar Kahn from India
Om Chanting: Justine