Een telepathische avond met Meester Morya -
Tijdens deze bijeenkomst ontvangen we een algemene boodschap voor de groep via Jeroen van Meester Morya.
Daarnaast is er voor iedere deelnemer de gelegenheid om een aantal persoonlijke vragen te stellen.
We kiezen bewust voor een intieme setting waarbij de groep uit een maximum 7 personen bestaat, zodat er voldoende ruimte is voor enerzijds ieders persoonlijke situatie en anderzijds de energie van het samenzijn met gelijkgestemden.
Meester Morya is een Meester van wijsheid die instaat voor de verbinding en de stroming vanuit de Bron van Wijsheid en Kennis, waardoor de gesproken woorden Zijn energie meedragen.
Een Meester die naar jou en naar jouw leven kijkt, draagt een zegening in zich.
De sessie wordt opgenomen en na afloop ontvang je het geluidsbestand.

Bijdrage: € 46,- (dranken en versnaperingen inclu)
Wie: Jeroen Carrein
Wanneer: maandag 18 november om 19.30