La-Ho-Chi-inwijding.

La-Ho-Chi van het 13e Octaaf is een krachtig instrument, een gift van God om zowel planeet als mensen te helen.
Het is een krachtige techniek met een zeer hoge Lichtfrequentie.
Deze eenvoudige methode van handopleggingkan door iedereen aangeleerd worden.
 “La” verwijst naar Licht & Liefde, “Ho” duidt het bewegende aspect van de energie aan, en “Chi” is de levenskracht.
Eén van de unieke kenmerken van deze methode is een zegelbescherming, die zowel de genezer als de ontvanger omvat, een voorzorgs-maatregel tegen laag vibrerende trilling.
Wie: Joanna Haest
Prijs: eerlijke vrije bijdrage
Wanneer: zaterdag 7 april om 14 uur ( is verlegd naar zaterdag 28 april om 14 uur)