NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – SEMINARS met Gerald Westhoff

Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “
Lichaamswerk voor de Ziel” genoemd.
Eenvoudig gezegd is
Nonduaal Biodynamisch het begeleiden naar Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment:
1. éérst zelf ervaren
2. dàn een ander begeleiden

Het is een proces dat transformeert – stapsgewijs (laagje voor laagje).
Beoefenaars merken dat er daadwerkelijk iets in henzelf en in hun leven verandert.
De woorden “Nonduaal Biodynamisch (craniosacraal)” staan voor:
Nonduaal  = Advaita (niet-twee) Vedanta
Biodynamisch  = Biologische, Natuurlijk, Functionele en Dynamische Processen
(
craniosacraal) = cranium (schedel)  &  sacrum (heiligbeen)
Simpel gezegd:  = de héle levensenergie en àlle levensprocessen,  van kop-tot-staart/van ziel-en-lichaam.
Meer info, data en uitleg hieronder
J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Nonduaal Biodynamisch?
Nonduaal Biodynamisch is het doorzien van de verbinding en samenhang tussen schijnbaar onafgescheiden
biologische dynamische processen die met elkaar (re)ageren, responderen, relateren en co-crealiseren.
Die processen uiten zich en ontwikkelen zich onder innerlijke en externe
krachten in natuurlijke ontvouwende functionele processen.

In de seminars Nonduaal Biodynamisch, leer je doorzien dat het menselijk-systeem en het Leven zelf een telkens weer opnieuw ontvouwen is van deze steeds
veranderende processen en daar mee om te gaan.

Zelf-Realisatie houdt onder andere in:
- het doorzien dat het individuele lichaam en de psyche niet het uiteindelijke (eind)product zijn,
- dat het een continuüm
veld is dat zich vloeibaar aanpast als een uitdrukking van inter-gerelateerde
  
velden en krachten in beweging.

Dit concept is erop gericht om te optimaliseren, versterken en bevorderen van
-
heelheid als de uitdrukking van jouw optimale potentie, en
-
innerlijke hulpmiddelen om met (onverwachte) omstandigheden op een gegronde manier om te gaan.
Het doorzien van delusies en i(k)-den(k)tificaties zoals schijnbare afgescheidenheid (
Verlichting).

Dit concept relateert aan
healing door middel van
- het optimaliseren van
inter-afhankelijke (somato-emotionele) functies,
- het verminderen van blokkades en beperkingen (craniosacraal),
- een
gegronde en vrije expressie van de Middenlijn (notochord/ziel),
- het doorzien van de (onderliggende)
oorzaken van beperkende overtuigingen, zienswijzen, relaties, etc..

Het volledig begrijpen van de onafgescheiden verbonden creatieve wijsheid en intelligentie van het menselijk systeem en het Leven zelf (Zelf-Empowerment).

De (Beroeps)Opleiding tot Nonduaal Biodynamisch Beoefenaar bestaat uit 10 (losse) 4daagse Seminars
– de meeste 4-daagse Seminars zijn los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden.
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )

Verder zijn er voor de deelnemers aan de Seminars ook andere verbonden activiteiten
(zie de website www.nondualbiodynamics.com voor informatie, prijzen en informatie)
+ Meditaties/Yoga aan het begin van de lesdag
+ Persoonlijke sessies voor deelnemers met gereduceerd tarief (Nonduaal Biodynamisch)
+ Zoom webinar met theorie en uitleg / Persoonlijke begeleiding (email/Signal-app)
+ Terugkomdagen / Verdiepingsmomenten / Assisteren / Uitwisselen
+ Huiswerk / Lezen / Website / Oefensessies / Verslagen / Examens
*Activiteiten gaan door vermits minimum 4 deelnemers

Geplande Seminars in Shamballa – Deinze / Opleiding cursusjaren 2022-2023:
Seminars Opleiding - details/kosten/informatie/aanmelden zie www.nondualbiodynamics.com

Leslocatie Deinze: Shamballa, Centrum voor Bewustwording. Ten Bosse 78, 9800 Deinze (België).
– de meeste 4-daagse Seminars zijn ook los/afzonderlijk te volgen voor geïnteresseerden.
   (Neem wel altijd even vooraf contact op 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com )

Introductiedag   3 sep’22 zaterdag   (10:00-17:00)
Seminar
Twee-Eénheid  29 sep-2 okt’22 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
Bio-Dynamisch  6*-9 okt’22 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*) *6okt.begin 10u
Seminar
Lichaams-Werk  8-11 dec’22 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
Midden-lijn  15-18 dec’22 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Introductiedag   23 dec’22 vrijdag    (10:00-17:00)
Introductiedag   6 jan’23  vrijdag    (10:00-17:00)
Seminar
Bio-Dynamisch  19*-22 jan’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*) *19jan.begin 10u
Seminar
Diep-Inzicht  9-12 feb’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
Midden-lijn  23-26 feb’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
E-Moties  23-26 mar’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
In-Spanning  6-9 apr’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
Bio-Logisch  13-16 apr’23 donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
Seminar
Zelf-Helend  8-11 jun’23  donderdag t/m zondag (8:30-17:00u*)
          
*op zaterdagavonden tot 21u.
Seminar
Ex-Amen  15-18 jun’23**  donderdag t/m zondag (8:00-22:00u)
       
**dit is geen ‘open’ Seminar  
Introductiedag Opleiding 9 sep’23 zaterdag   (10:00-17:00)

08u30* meditatie / yoga (*open deelname)
10u00 ochtend sessie
13u00 lunch (potluck)
14u00 middag sessie
17u00* afronden (*op zaterdagavond t/m 21u, vanaf 19u open deelname)

Inhoud van de Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) Seminars en Basisopleiding:
Onze intentie is om een geavanceerde en unieke opleiding aan te bieden op een (w)holistische, evenwichtige en geïntegreerde (belichaamde, energetische, emotionele, empathische en ervaringsgerichte) manier.
Aandacht wordt gegeven vanuit innerlijke Diepe Stilte.
Oriënterend op
onderliggende Gezondheid.
Meer
informatie via de Nondual Biodynamics website www.nondualbiodynamics.com
Contact en aanmelden: 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com

De
Essentie: Lichaamswerk voor de Ziel (Zielswerk voor het Lichaam)
   
Satsang op de (behandel)tafel – Satsang (in India) is de leer/onderzoeken wat ‘waar’ is.
Doelstelling: Zelf-Realisatie & Zelf-Empowerment / daarna anderen er in kunnen begeleiden
Lesgever:  Gerald Westhoff (grondlegger van Nonduaal Biodynamisch) met tutors/assistenten.
Verkennen:  Weten & Ervaren
Weet jij hoe het voelt om totaal vrij te zijn?
Om te
ervaren je volledig ontspannen te voelen zonder angst, zonder stress of spanningen?
We zullen gaan kijken naar
Directe Ervaring (lichaam - emotie - energie - gedachte) van:
wat echt en waar is,
het menselijk mysterie van het leven te zijn,
om de illusie van "ik" te doorzien,
en het
Nonduaal Biodynamisch dat hieraan ten grondslag ligt.

Het is jouw onvervreemdbaar geïncarneerde heilige soeverein geboorterecht (aarding/gronding) om je te verbinden, volledig te belichamen en een
eenheid, heelheid en gezondheid te ervaren.

Vragen zullen worden onderzocht zoals:
- Wat is
ontwaken of verlichting en hoe bereik je het?
- Wat is
de aard van lijden en kan persoonlijk lijden eindigen?
- Wat is
de oorzaak van angst, afscheiding, verlangen, liefde en het zoeken naar verbinding?
- Wat is
de oorsprong van gedachten, emoties, gevoelens en hoe gaan ze weg?
- Wat is
de functie van spanning en pijn in het lichaam en verandert dit in mindful aandachtigheid?
Houdt het
'zoeken' ooit op?

In Biodynamisch is één van de belangrijkste beginpunten de 'therapeut' uit de weg te halen.
Je dient daarvoor jezelf dus de vraag te stellen - wie is de therapeut? Wie ben ik?
Alleen door hier diep naar te kijken en te onderzoeken, komt er helderheid.

Intentie van de Basis Opleiding:
De inzet van de Opleiding is om een veilige, verzorgende en adequate leeromgeving te bieden (indien mogelijk in een setting met natuur).
Waar een geïntegreerde verandering in perceptie naar Nonduaal bewust-Zijn en Zelf-realisatie kan ontstaan, met een diep begrip van Biodynamische natuurlijke processen en Zelf-empowerment.
Het koesteren en aanmoedigen van een diepe verandering en zelf-ontwikkeling, die tot een levensveranderende educatieve ervaring leidt om uitmuntende Beoefenaars te creëren.
De Opleiding is gelaagd en diepgaand om een alomvattend begrip te geven, terwijl de klassieke wortels van het nonduaal en craniosacraal werk en de technieken worden geëerbiedigd en de meest recente inzichten en ontwikkelingen op het gebied, gebaseerd op de natuurlijke (zelf)genezingsprincipes, worden toegepast.

De nadruk wordt gelegd op het doorzien van de vermeende beperkingen en restricties, zowel
fysiek, emotioneel als psychologisch, met de ontwikkeling van palpatie-, perceptie- en facilitatie-vaardigheden die de beoefenaar in een stapsgewijs proces diepgaand kan integreren om ze veilig te kunnen toepassen in een klinische context.

De
Opleiding is zodanig opgezet dat de informatie en vaardigheden die in elk seminar worden opgedaan, worden gelaagd en uitgebouwd tijdens de volgende seminars.
Elk Seminar inclusief bijbehorend webinar en terugkomdag, bestaat ongeveer voor
één derde deel elk uit:
- craniosacraal/emotioneel lichaamswerk op tafel (geven en ontvangen) en oefensessies
- theorie, uitleg, zelf-studie, bespreken en informatie
- oefeningen, meditaties, feedback en (gesprek) uitwisseling
Vandaar is het ook aan te raden om indien mogelijk, de (Beroeps)Opleiding in de
voorgestelde volgorde van seminars te doorlopen zodat er een steeds diepere gelaagdheid kan ontstaan.

Er zijn een aantal elementen in de (Beroeps)Opleiding die een basis vormen voor een succesvolle praktijk:
contact- en facilitatie-vaardigheden van de beoefenaar, klinisch begrip, praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling.

Het doel van de Opleiding is om student-beoefenaars Nonduaal Biodynamisch te faciliteren in de toepassing van theorie en vaardigheden in de praktijk, om veilig en effectief mensen persoonlijk te begeleiden en te ondersteunen bij hun klinische problemen, aandoeningen en ontwikkeling.

De volgende vaardigheden zullen worden aangeleerd en beoefend gedurende de Seminars:

Palpatorische vaardigheden - om zich bewust te worden van subtiele bewegingen en kwaliteiten in het lichaam, is het nodig een hoge mate van gevoeligheid te ontwikkelen.
Om dit mogelijk te maken, legt de Opleiding de nadruk op
lichaams-bewustzijns oefeningen en wordt anatomie behandelt vanuit zelf-ervaring. Dit opent manieren om meer lichaamsbewust te worden en creëert een vermogen om weefsels en structuren te onderscheiden in je eigen lichaam en uiteindelijk in dat van je cliënt. De Opleiding omvat dus slechts bovenal anatomie als een manier om het lichaamsbewustzijn te verhogen en vaardigheden worden ondersteund door inzichten naast kennis.

Perceptuele vaardigheden - je leert het lichaam waar te nemen op verschillende organisatieniveaus, het fysieke, het vloeibare en het energetische niveau. Daarnaast leer je te volgen hoe het lichaam zich ontvouwt tussen de ene staat (homeostase) en de andere. Dit leidt ertoe dat je vrij, vloeiend en beweeglijk wordt in je vermogen om dingen waar te nemen en je leert het lichaam en de wereld met andere ogen te gaan zien.

Behandelingsvaardigheden – je leert de kunst hoe om te gaan met verschillende cliënten en hun behoeften, hoe te werken met de verscheidenheid aan situaties die zich voordoen in de behandelruimte, in gesprek en op de behandelingstafel. Hoe je op een vaardige en veilige manier om kunt gaan met traumatische uitingen.

Klinisch inzicht – je leert tevens hoe je als behandelaar een goed beoordelingsvermogen gebruikt.
In staat zijn om op een
evenwichtige en verstandige manier om te gaan met verschillende gezondheidstoestanden.  
Een goed vermogen hebben om
veranderingen naar een betere gezondheid te beoordelen en basispatronen te identificeren.

Praktijkmanagement en zelf-ontwikkeling – je leert hoe je je als professioneel beoefenaar in de praktijk kunt vestigen en succesvol kunt zijn. In de praktijk werken als een ethisch beoefenaar en een verbintenis aangaan om je persoonlijke vaardigheden voortdurend te ontwikkelen.


NONDUAAL BIODYNAMISCH (Craniosacraal) – INTRODUCTIEDAG met Gerald Westhoff…. NIEUW
Introductiedagen zijn een mooie gelegenheid  om
- zelf Nonduaal Biodynamisch (Craniosacraal) te ervaren,
- met meditatie/yoga in de ochtend,
- een proefsessie (geven/ontvangen op de behandeltafel)
- uitleg over Nonduaal Biodynamisch en de (Beroeps)Opleiding seminars in
Shamballa, Deinze.
Wanneer introductiedag:  
zaterdag  3 sep’22 (10u00-17u00)
vrijdag  
23 dec’22 (10u00-17u00)
vrijdag  
6 jan’23 (10u00-17u00)
 

Relateren vanuit de Stilte van het Hart, Nonduaal Biodynamisch.
 info, contact en aanmelden? 0468 22 26 22 / info@nondualbiodynamics.com