NONDUAAL BIODYNAMISCH met Gerald Westhoff
 
SEMINARS


Nonduaal Biodynamisch wordt ook wel “
Lichaamswerk voor de Ziel !!” genoemd.

In deze seminars leer je het menselijk-systeem en het Leven zelf te doorzien en hoe om te gaan met de steeds
veranderende processen, gezondheid, emoties en trauma’s.

Elk seminar bestaat uit 4 dagen en een aparte terugkomdag;
Hierin leer je bewust te worden van subtiele bewegingen en kwaliteiten in het lichaam via
   lichaams-bewustzijns oefeningen en vanuit zelf-ervaring.
Je leert het lichaam waar te nemen op verschillende niveaus: het fysieke, het vloeibare en
   het energetische.

Je leert het lichaam en de wereld met andere ogen te gaan zien.

Je leert de kunst om op een vaardige en veilige manier omgaan met traumatische uitingen.

Je leert op een evenwichtige manier een betere gezondheid te verwerven.
 

Open voor iedereen met en zonder ervaring.

Wanneer: klik hier voor alle data


Aanmelden
   Shamballa (Lut Vercouillie)
vercouilliel@hotmail.com / 0474 748704 of
   Nonduaal Biodynamisch (Gerald Westhoff)
info@nondualbiodynamics.com / 0468 222622


Informatie op www.nondualbiodynamics.com