PRE- EN PERINATALE ERVARINGEN – EEN INTRODUCTIE-WORKSHOP
Er is een deur. Ik verwacht een kamer. Ik open de deur.
Een hele wereld ligt voor mij, ligt in mij.
Alle ervaringen van bij de conceptie, tijdens de zwangerschap en bij de geboorte beleven we als embryo en als foetus bewust. Ze zijn in ons cel-geheugen opgeslagen als een verbazende en onbewuste ervaringsschat.
In ons ‘gewone’ leven, als kind, jongere en volwassene, kunnen deze mogelijk traumatische herinneringen getriggerd worden. Ze bepalen mee onze reacties en ons handelen en hoe we al dan niet in relatie zijn… tot dat ze bewust worden en geïntegreerd.
Deze ervaringsgerichte workshop biedt de ruimte om jouw prilste levenservaringen te benaderen. Soms storende levenspatronen, onverklaarbare angsten of overtuigingen krijgen in het licht van hun bron een nieuwe betekenis, kunnen geïntegreerd en getransformeerd worden.
We werken met:
* waarnemings- en lichaamsoefeningen
* meditatie
* de complete groep en in kleine groepjes
* demonstratie-opstellingen
* integratieronden, open voor reflectie, vragen en antwoorden
Laat je verrassen door de wijsheid van je lichaam.
Wie: Anke Hornbüssel
Wanneer: zaterdag 19 januari 10-17 uur
Prijs: 85 € (dranken en versnaperingen inclu)