EEN OOSTERSE BENADERING VAN GEZONDHEID.

Wat is gezondheid?
Hoe ontstaat ziekte?
Wist je dat?
Ayurveda je terug in evenwicht kan brengen en gezond maken?
Ayurveda je eigen constitutie leert te begrijpen?
Ayurveda aanstuurt om vanuit jezelf, je ware aard te leven?
Wat kun je eraan doen? Welke rol dicht ayurveda zich toe in het handhaven van deze gezondheid / dit welzijn of het opnieuw bereiken ervan na een periode van ziekte? Waaruit bestaat een ayurvedabehandeling en welk soort adviezen horen hierbij ?
De Ayurveda gebruikt zijn wijsheid in de eerste plaats om het ontstaan van ziekteprocessen te voorkomen, door zorg te dragen voor een natuurlijk dynamisch evenwicht in de menselijke fysiologie.
Hij concentreert zich niet op het behandelen van symptomen, die alleen een signaal zijn dat er al iets mis gegaan is in het lichaam, maar ziet het als zijn belangrijkste doel om het opduiken van die signalen overbodig te maken. Toepassing van de Ayurvedische principes maakt duidelijk hoe sterk de zelf-genezende kracht van de mens wel is. Bovendien zijn het dezelfde krachten die ervoor zorgen dat het lichaam zich herstelt er ook verantwoordelijk voor dat je gezond kunt blijven en sterker worden en dat er een harmonisch evenwicht groeit tussen lichaam en geest en de rest van het universum.
Dan immers voelt de mens zich happy, in open verbinding met de wereld om hem heen en in het bezit van een gezond werkende mind.
In een reeks van 2 avonden maken we ons vertrouwd met deze Oosterse zienswijze: Wie zijn we? Hoe gedragen we ons en welke levensstijl houden we erop na?
Hoe voeden we ons en wat hebben we nodig in de wisselende seizoenen?
Een van de basistoepassingen van Ayurveda is het op punt stellen van een specifiek dieet in overeenstemming met onze ware natuur. Daartoe dienen we vertrouwd te geraken met de basistaal van Ayurveda: de 5 elementen (Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde) en hun kwaliteiten. We leren de werkzaamheid ervan zien in de wisseling van de seizoenen, de levenscycli, de dagindeling, de planten, vruchten en dieren, enz. De Dosha’s als weergave van een specifieke combinatie van de 5 elementen functionerend in het menselijk lichaam, brengt ons tot de typologieën van Vata, Pitta en Kapha. Wat is onze ware natuur en hoe weten we wat goed voor ons is? Wat we bij voorkeur eten of beter laten? Wat kunnen we doen om te reinigen? We gaan op zoek en oefenen naar hartenlust!
Cursus : 2 avonden 21/01 en 28/01 van 19u – 21u30
Prijs : 45 € voor de 2 avonden. Of 25 € per avond,  incl. cursus.
Lesgever: Maureen Dobbelaere, Ayurvedisch consulente.
www.maureen-nature.be Inschrijving en meer info: info@maureen-nature.be - 0495 90 93 06