Interactieve lezing
Wat stuurt de gezonde liefde tussen ouders en kinderen?
Alle ouders zijn goed – alle kinderen zijn goed.
Moeilijkheden die tussen ouders en kinderen optreden, spelen zich niet af op het persoonlijke vlak ook al lijkt het voor ons zo. Ouders en kinderen zijn deel van een veel grotere ziel. Alle leden van het familiesysteem, de levenden en de doden, werken als een energetisch veld op elkaar, net zoals de eigen biografieën en mogelijke ervaringen uit vroegere levens. Vele ouders zijn van mening dat indien zij hun kinderen genoeg liefhebben, dit voldoende is. Hoe sterk die liefde ook is, zij is ontoereikend. Als de ouders en de kinderen zich invoegen in de stroom van het leven op hun unieke plaats, volgen zij de natuurlijke orde en stroomt de liefde van het verleden naar de toekomst. In deze lezing wordt op een aanschouwelijke manier getoond welke krachten hier sturen. De krachten die de verbinding tussen ouders en kinderen belasten en de kracht die de verbinding tussen ouders en kinderen doet slagen. Deze verbindingen reiken verder dan deze onderlinge relaties, zij hebben een effect op al onze relaties, onze gezondheid, ons beroep, kortom het gevoel van een algemeen welzijn.
Wanneer:  woensdag 27 maart om 19uur
Inschrijven: Vercouilliel@hotmail.com (liefst) of telefonisch: +32 474 748 704
Docent: Odilon Mets, Original Hellinger® Familiensteller (www.bewustzijnshuis.be)
Prijs: € 21 inschrijvingen per twee of meer € 18