Telepathische Lichtboodschappen van Sanat Kumara.

Het is met vreugde dat ik je mag melden dat Sanat Kumara me gevraagd  
heeft om kanaal te zijn voor zijn persoonlijke boodschappen.
Vooreerst gaan we op deze avond in meditatie om contact te maken met  onze ziel, ons zielebewustzijn. Vanuit dit hogere bewustzijn gaan wij  ons verbinden met Hem.
Daarna zal er voor iedere aanwezige een persoonlijke boodschap  
uitgesproken worden.
Tot slot wordt de zegen van Sanat Kumara aangeboden aan iedereen die  dit wenst.
Sanat Kumara is een zeer prachtig wezen. Hij is de meester van alle  
verheven meesters van wijsheid en licht. Zijn boodschappen zijn erg  
liefdevol en het is zo dat hij je op een subtiele en zeer liefdevolle  
manier meedeelt wat je kan doen om je spirituele ontwikkeling verder  
te zetten en te bestendigen.
Een Kumara is een erg hoog opgeleid wezen. Er zijn in deze tijd 104  
Kumara's aanwezig in het ganse universum en elk krijgen zij door het  
Goddelijke één planeet toegewezen die zij dan dienen te begeleiden.  
Voor onze planeet aarde is dit Sanat Kumara.
Hij is een zeer hoogtrillend wezen dat erg verwant is met de planeet  
Venus, de planeet van de onvoorwaardelijke liefde. Het is namelijk op  
deze planeet dat hij zijn opleiding volbracht heeft.
Tevens is hij ook Heer en Meester van het gebied van Shamballah, daar  waar de Goddelijke liefde gekend, gekoesterd en geëerd wordt.
Zijn prachtige energie is heel erg voedend, dragend en ondersteunend.
Laat je verrassen, verfrissen en verblijden door zijn prachtige kracht.  

Prijs: 30 €
Wie: Frank Slock
Datum: donderdag 1 augustus om 19.30