Telepathische boodschappen van Moeder Maria.
Maria is een verheven Meester van Wijsheid en Licht en Haar prachtige  energie is steeds erg helend en voedend. In haar zeer liefdevolle  hoedanigheid als Meester werkt zij voor de aarde en helpt zij de  mensen om op een subtiele en liefdevolle manier tot verhoogde  inzichten te komen. Ook in Haar persoonlijke boodschappen die zij  bekendmaakt, kan je jezelf uitgenodigd zien om prachtige inzichten ter  harte te nemen. Hierdoor wordt jou een diepgaandere zelfkennis  
aangeboden en dit is een grote hulp in jouw spirituele ontwikkeling.  
Maria's persoonlijke boodschappen zijn steeds erg liefdevol, zeer  voedend en erg ondersteunend. Op het moment dat je je boodschap  ontvangt, word je helemaal ingestraald met Haar prachtige energie.  
Hierdoor word je uitgenodigd om krachtiger in jouw Goddelijke  
liefdescentrum te gaan staan, jouw liefdevolle kernkracht.
Op deze avond starten wij met een meditatie waarbij wij contact  opnemen met onze ziel, ons zielebewustzijn. Daarna zal voor iedere  aanwezige een persoonlijke boodschap uitgesproken worden. Tot slot  wordt een éénheidszegening aangeboden voor één ieder die dit wenst.
Prijs: 30 €
Wie: Frank Slock
Datum: 27 mei om 19.30