Filosofie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De filosofie van SHAMBALLA.

SHAMBALLA is een centrum die geboren werd op 3.6.12

Het werd die dag in stilte en sereniteit ingewijd in de aanwezigheid van een 25-tal gelijkgestemden.

SHAMBALLA is een universeel centrum in expansie en benadert de mens vanuit een holistische visie, met het besef dat zowel emotioneel, mentaal, lichamelijk en spiritueel lichaam niet van elkaar te scheiden zijn.

 

Het doel van het centrum is:

1. Om balans te brengen in je leven en je onbeperkte innerlijke rijkdom en kracht te (her)ontdekken.

2. Om ons (terug) bewust te worden van wie we in essentie zijn, nl. Licht  en Liefde

3. Om te leven vanuit het éénheidsbewustzijn (met alle levende wezens)

4. Om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen over ons eigen leven.

5. Om ons bewust te worden van de kracht en invloed van onze woorden en gedachten.

6. Om een krachtplaats te zijn voor de zoekende mens, waar men tot innerlijke rust kan komen.

 

De missie van SHAMBALLA is om zowel individuen als groepen de gelegenheid te bieden zich op velerlei wijzen met bezinning , healing, verdieping, bewustwording en innerlijke  groei bezig te houden.

 

Steunend op waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, respect, onvoorwaardelijke liefde, een absolute positiviteit , plezier in het leven, geborgenheid, vrijheid, geluk, vrede, vriendelijkheid, vrolijkheid, gezondheid, betrokkenheid, behulpzaamheid, bereidwilligheid, oprechtheid, solidariteit, verantwoordelijkheid, vrijheid van mening, gelijkmoedigheid, samenhorigheid, goedheid, harmonie, veiligheid, genegenheid, mededogen, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, waarheid, eerlijkheid, vertrouwen, ontvankelijkheid, vrijgevigheid, zuiverheid, schoonheid, duurzaamheid, ecologie, zorgzaamheid, overvloed, ondernemerschap, groei, spontaniteit, grenzen loosheid, creativiteit, engagement .....

Vanuit deze waarden tracht SHAMBALLA een centrum te zijn, waar gelijkheid en gelijkwaardigheid als mens naar waarde geschat wordt, onafhankelijk van nationaliteit, allochtoon of autochtoon, afkomst, leeftijd, religie,  diploma, politieke overtuiging, rang of stand.....

.

SHAMBALLA wil activiteiten aanbieden aan mensen en evenementen die bewustzijn en een geaarde spiritualiteit centraal stellen.

 

Het centrum is iedere dag beschikbaar en  kan gereserveerd worden voor 1 of meerdere dagdelen.

Er is een tuin die gebruikt mag worden en een keuken waar gewerkt kan worden rond bio-vegetarische en macrobiotische voeding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote zaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praktijkruimte (één van de 2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De praktijkruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen graag ons aanbod te verruimen en zijn op zoek naar gemotiveerde, positief ingestelde medewerkers, lesgevers, healers, … van welke aard dan ook, die de filosofie van het centrum be-leven en ondersteunen.

 

 

 

 

Verantwoordelijke SHAMBALLA:

 

Vercouillie lut

 

Vercouilliel@hotmail.com

 

0474/748704

09/386.70.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Shamballa